مدارک مورد نیاز ویزای اتریش

اصل گذرنامه با ۶ ماه اعتبار از تاریخ انقضای مدت روادید و داری حداقل ۲ صفحه خالی.(امضاء شده).

 •  – اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود)، و کپی از روادید صادر شده از شنگن.
 •  – اصل فرم ویزا با امضاء توسط مسافر.
 •  – تکمیل فرم مشخصات فردی (به طور کامل).
 •  – ۲ قطعه عکس ۴/۵×۳/۵ رنگی، زمینه سفید و کاملاً از رو به روو جدید.

 -عکسها بدون عینک، گوشها کاملا” مشخص، بدون آ رایش زیاد برای خانمها ، چتری و غیره.

 •  – ترجمه آلمانی  شناسنامه مسافر.
 •  – ترجمه آلمانی گواهی اشتغال به کارو برگه مرخصی به همراه فیش حقوقی ۳ ماهه گذشته ،روزنامه رسمی، پروانه کسب اتحادیه،  پروانه مطب.
 •  –  ترجمه آلمانی گواهی اشتغال به تحصیل. ( برای دانشجویان و دانش آموزان )، گواهی بازنشستگی به همراه فیش حقوقی ۳ ماه گذشته بازنشستگی ، کارت بازنشستگی.
 • – لیست بیمه تامین اجتماعی معتبر.

* در گواهی اشتغال به کار و گواهی اشتغال به تحصیل حتما باید نام و سمت مسافر و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تورذکر شده باشد.

 •  – پرینت انگلیسی حساب جاری بانکی ۶ ماهه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانک).
 •     ( گواهی سپرده های دراز مدت نزد بانک)
 •  – ترجمه آلمانی  اسناد ملکی مسافر.

*** ترجمه تمام مدارک باید جدید و حداکثر برای ۲۰ روز گذشته باشد.

دانلود فرم مشخصات ویزا

ارسال این مطلب برای دوستان:
لینک کوتاه مطلب: https://www.arvingasht.com/?p=4446